domingo, 4 de marzo de 2012

Cuanto más medicalizada está la sociedad, más enfermedad hay"Com més medicalitzada està la societat, més malaltia hi ha",

Teresa Forcades,   monja benedictina al al monestir de Sant Benet
  •  Avui com més medicalitzada està una societat més malaltia hi ha, perquè atribuïm una etiqueta diagnòstica a fenòmens de la vida quotidiana que anys enrere a ningú se li hauria ocorregut etiquetar com a patologia   A més, se li proposa un tractament farmacològic de per vida, perquè com que és un tret caracterològic…
  •  Un altre exemple és el de la mort, que la reduïm a converses del tipus: “Que ha passat el metge? Han apujat l’oxigen? Ja li han donat la pastilla?…” I amb això van passant les hores, i no hi ha hagut espai social per abordar la realitat espiritual o humana.
  •  Un altre cas, la hiperactivitat infantil. Hi ha hagut iniciatives -pagades per les cases que patrocinen un medicament- que són les informacions en les quals ens basem per dir que hi ha un gran percentatge de nens que tenen aquest problema, i han de comprar tal pastilla.
  • “el sistema mèdic ha esdevingut un perill per a la salut” i també que “l’obsessió per la salut ha esdevingut una patologia”. A Jesús l’haurien omplert de pastilles avui, perquè no crec que tingués complet benestar social i físic.  
  • No pot ser que la salut sigui un negoci, en això sóc radical
  • Hi ha una crisi d’innovació perquè es fan drogues que són repeticions amb una variació de molècules mínima per poder-les patentar com a noves. Per innovar de veritat has de tenir un cor i una ment oberts, has de ser una mica geni i no pensar en els diners.
  • La medicina convencional és molt decebedora per a les malalties cròniques. 
"Cuanto más medicalizada está la sociedad, más enfermedad hay",

     Teresa Forcades, monja benedictina en el monasterio de Sant Benet

          Hoy cuanto más medicalizada está una sociedad más enfermedad hay, porque atribuimos una etiqueta diagnóstica a fenómenos de la vida cotidiana que años atrás a nadie se le habría ocurrido etiquetar como patología Además, se le propone un tratamiento farmacológico de por vida, porque como que es un rasgo caracterológico ...

 
          Otro ejemplo es el de la muerte, que la reducimos a conversaciones del tipo: "Que ha pasado el médico? Han subido el oxígeno? Ya le han dado la pastilla? ... "Y con ello van pasando las horas, y no ha habido espacio social para abordar la realidad espiritual o humana.

 
          Otro caso, la hiperactividad infantil. Ha habido iniciativas-pagadas por las casas que patrocinan un medicamento-que son las informaciones en las que nos basamos para decir que hay un gran porcentaje de niños que tienen este problema, y tienen que comprar tal pastilla.

 
         "El sistema médico se ha convertido en un peligro para la salud" y también que "la obsesión por la salud ha convertido en una patología". A Jesús lo habrían llenado de pastillas hoy, porque no creo que tuviera completo bienestar social y físico.

 
         No puede ser que la salud sea un negocio, en eso soy radical.

 
         Hay una crisis de innovación porque se hacen drogas que son repeticiones con una variación de moléculas mínima para poder patentar como nuevas. Para innovar de verdad tienes que tener un corazón y una mente abiertos, tienes que ser un poco genio y no pensar en el dinero.

 
         La medicina convencional es muy decepcionante para las enfermedades crónicas.
 


Fuente Ara.cat vía Rafa Cubí Información adicional:

  1. Prevención Cuaternaria por Juan Gérvas 
  2. Sobre hipermedicalización, un post del blog Atensión Primaria

No hay comentarios: